Sektioner

ÖKSF är en demokratisk förening bestående av sektioner och en huvudstyrelse.

Huvudstyrelsen består av Ordförande, kassör, sekreterare samt respektive sektionsordförande.