Närvaro

Närvaroregistrering

Vår närvaro registrering sker via Idrottonline.
För att aktivera ditt konto och hantera dina grupper se ÖKSF snabb guide.

Hur namnger vi saker i Idrottonline?
Exempel.
Grupper: VT16 MMA nybörjare
Kalendrar: MMA
Aktiviteter: valfritt.

Efter Registrerings guide: Guide_ LOK efterregistrering

Några guider:
Manualer
Skapa Kalender
Skapa Aktivitet
ÖKSF Snabb guide