Del 6 – Skador inom kampsport.

Som all sport så uppstår skador även inom kampsport, men till skillnad mot vad folk i allmänhet tror så är det inte så farligt mycket. Jag har baserat mycket av dagens artikel på en rapport från MSB som inhämtat sina uppgifter från sjukhus och vårdcentraler, så det är inte försäkringsbolagens statestik som annars brukar vara populär att visa. Jag har dessutom valt att plocka ut 5 stora sporter + kampsport. Då sjukhusen inte delar upp kampsporten i respektive sport utan klumpar ihop allt, så blir det svårt att plocka ut just för JuJutsu, så artikeln får handla om Kampsport

Idrott Skadade Män Skadade Kvinnor Utövande Män Utövande Kvinnor Skade% Män Skade% Kvinnor
Fotboll 24000 10000 350000 126000 6.9% 7.9%
Kampsport 2400 750 129000 92000 1.9% 0.8%
Ishockey 8900 300 126000 9000 7.1% 3.3%
Innebandy 5300 2100 144000 58000 3.7% 3.6%
Gymnastik 1700 2000 38000 160000 4.5% 1.3%
Längdskidor 700 600 22000 6000 3.2% 10.0%

Tabellen visar antaler män och kvinnor inom varje sport och hur många av dessa som sökt vård under året (2007). Hur gör vi för att hålla nere skadorna? Jag kan inte säga vad de andra sporterna gör för fel eller rätt, bara hur vi gör.
Uppvärmning, inför varje träning värmer vi upp kroppen och alla leder, och ofta fokuserar vi extra mycket på att värma upp de kroppsdelar som kommer att belastas utöver det normala under just det här träningspasset.
Stegvis svårighetsgrad, för oss betyder teknik väldegt mycket, och en bra teknik sitter i det som populärt kallas muskelminnet. För att det ska fungera att nöta in en teknik så måste man börja lätt så att rörelsen blir rätt och sedan öka motstånd och svårigheten allt eftersom.
Undvika slitande övertöjningar, många av våra tekniker (tex armlåsningar) borde generera fler skador än det gör, men där har vi tränare lärt oss att inte övernöta sådana övningar under en träning, utan måste sprida ut nötningen av dessa tekniker på flera träningar för att just undvika förslitningsskador.

Sen kan man lägga till faktorer som att kampsportare tränar huvudsakligen innomhus vilket gör att vi nästan alltid har det varm i vår omgivning, medans längdskidåkare arbetare i minusgrader. Men på det stora hela. Vi har lite skador.

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25550.pdf