Boxning

Boxningen är en av de äldsta sporterna och har funnits med i OS-programmet sedan 1904. I Sverige förekommer tre tävlingsformer i boxning: Diplomboxning, Amatörboxning och Proffsboxning. Amatörboxning benämns ibland vardagligt som matchboxning eller olympisk boxning.

 

Diplomboxning

Diplomboxning är en tävlingsform i boxning där boxarna tävlar i uppvisande av teknisk förmåga. En diplomboxningsmatch får aldrig, som i de övriga tävlingsformerna, avgöras med hjälp av slagkraft eller genom att en motståndare pressas till passivitet.

I diplomboxning indelas boxarna i ålders- och viktklasser. Matcher boxas om 3 ronder med varierande rondtid från 1 till 2 minuter beroende på boxarnas ålder. Boxarna bedöms av tre poängdomare som vardera ger 1 till 5 poäng per rond för bedömningskriterierna: (1) Slag, kontringar och finter, (2) Gardering och undanglidning samt (3) Balans och fotarbete.

Då en boxare får 3 poäng i genomsnitt av varje domare i varje rond, totalt 27 poäng, har boxaren uppnått gränsen för diplom och anses därmed ha godkända grundläggande tekniska färdigheter i boxning.

 

Amatörboxning

En amatörboxningsmatch utkämpas i en boxningsring mellan två boxare. Den som vinner gör det antingen genom poäng, knockout, motståndaren ger upp, domaren stoppar matchen, diskvalifikation eller walk-over.
Matchtiden för seniorherrar är 3 ronder á 3 minuter effektiv tid med 1 minuts paus mellan ronderna. För seniordamer är det 4 x 2 minuter.
Boxaren som vinner en rond får 10 poäng och förloraren får 7-9 poäng beroende på hur stort denne förlorat ronden. Vid varning drar man av en poäng från den varnade boxarens slutresultat.
Är boxaren är oförmögen att fortsätta kampen, bryts matchen.

Direktutslagning tillämpas och man får högst boxa en match per dag så maxantalet SM-boxare är 8 per viktklass.

Följande viktklasser tillämpas för seniorer:
Herrar: 46-49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, 91+ kg
Damer: 45-48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 81+ kg

 

Proffsboxning

I proffsboxning är ekonomisk förtjänst för alla inblandade en drivande kraft.
Det som för övrigt skiljer proffsboxning från amatörboxning är bland annat att man boxar med lättare handskar och utan huvudskydd. Herrarna tävlar dessutom utan linne.

Vidare skiljer sig poängbedömningen åt. Poängen fördelas med hänsyn till rena slag med kraft i anfall och försvar. Tyngden i slagen anses viktigare än antalet träffar. En boxare med fler träffar kan alltså förlora ronden. Ringdominans och effektivitet, i såväl anfall som försvar, är andra viktiga kriterier. Aggressivitet går före passivitet.

Förekommer en nedslagning noteras ronden som 10-8, två nedslagningar 10-7 osv. Man brukar inte gå lägre än 10-6 i en rond. En boxare som tagit en räkning, eller en mer än sin motståndare, kan aldrig vinna ronden. När det gäller utdelning av varning så dras den av efter själva rondbedömningen. Varje rond skall bedömas enskilt och poängdomarna bör undvika oavgjorda ronder.

 

Fakta

Svenska Boxningsförbundet grundades år 1919. Boxningen expanderade snabbt mellan åren 1920 och 1950. Under 1950-talet debatterades boxningen och år 1969 förbjöds den professionella boxningen i Sverige. 2007 blev proffsboxning återigen laglig i Sverige, men i begränsad form.

Amatörboxning – den olympiska boxningen – har bedrivits i organiserad form och i obruten följd sedan 1919.